Praktijkvoorbeelden

Hasselt - Halte 24
Halte 24

Omschrijving

Hasseltse jongeren kunnen vanaf nu terecht op een nieuwe ontmoetingsplaats. In de buurt van het station startte op 1 juni 2016 de nieuwe jongerenwerking 'Halte 24'. Een plaats waar jongeren na school terecht kunnen om wat te ontspannen of om anderen te ontmoeten. Dit project is onderdeel van het VoltHa-plan om de stationsbuurt aantrekkelijker te maken en om hangjongeren een eigen plek te geven. Arktos organiseert een dagelijkse jongerenwerking in  Halte 24, die de klemtoon legt op ontmoeting voorzien, participatie in nieuwe of bestaande projecten en inspraak ondersteunen. Alle jongeren zijn welkom, de deuren zijn open van 15u30 tot 18u op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag. Op woensdag is de Halte open van 12u tot 14u30. Sinds de opening kwamen al meer dan 400 jongeren een kijke nemen.

Voorbeeldfunctie

Een stationsbuurt is een plek waar veel jongeren voor en na school samenkomen. Door jongeren een warme plek te geven om te ontmoeten en hen een stem te geven in het creëren van een positief imago, maak je van een loutere hangplek en plek waar jongeren zich kunnen engageren!

Stad

Hasselt

Naam project

Halte 24

Partners

Stad Hasselt, Dienst Wijkmanagement, Jeugddienst, Vlaamse wijkwerkingen, straathoekwerk en Arktos

Budget

23.000 euro

Contactpersoon

Ludo Vrijs
lvrijs@arktos.be
T: 011 65 70 03
Gsm: 0483 60 17 18

Facebookpagina

https://www.facebook.com/halte24/

Gent - KLJ Student in Gent
KLJ Student in Gent

Omschrijving

KLJ organiseert voor haar leden en leiding een groot stadsspel in Gent. In de vorige editie werd een variant gespeeld op RISK, waarbij Gent in een 20-tal deelgebieden werd verdeeld. De verschillende groepen moesten deze gebieden dan veroveren en verdedigen. Via een interactieve kaart op Whatsapp konden alle deelnemers op de hoogte blijven van hoe de situaties veranderden. Een fijne manier om de stad te leren kennen met een grotere groep jongeren!

Voorbeeldfunctie

Het is een laagdrempelig en fijn spel om in een stad te spelen. Je hebt niet veel materiaal nodig, en je kunt het spel met grotere groepen spelen. Met twee tot drie begeleiders kun je een groot stadsspel organiseren via een centraal communicatiekanaal (Whatsapp en de overzichtskaart).

Stad

Gent

Naam project

KLJ Student in Gent

Partners

Katholieke Landelijke Jeugd

Budget

50 euro

Contactpersoon

Gino.vanmoer@klj.be

Facebookpagina

https://www.facebook.com/kljoostvlaanderen/

Lier - Pallieterpeddel
Pallieterpeddel

Omschrijving

In het kader van 100 jaar Pallieter streden de Lierse jeugdverenigingen  voor de eerste maal om de overwinning in de Pallieterpeddel. Dat was een estafetterace waarbij om ter snelst een parcours afgelegd moest worden op de Nete. Het had heel wat bekijks van passanten en uiteraard stonden veel leden van jeugdverenigingen langs de kade hun team aan te moedigen. De schepen van Jeugd presenteerde het gebeuren vanuit een sloep op het water. Eén chiroafdeling had een eetstandje voorzien. Bij de voorbereiding werd de jeugdraad betrokken. Ook  de volgende jaren zal er een Pallieterpeddelwedstrijd plaatsvinden, zodat dit evenement kan uitgroeien tot een traditie in het Lierse jeugdwerk.

Voorbeeldfunctie

Activiteiten organiseren voor alle jeugdverenigingen samen is niet altijd evident. Vaak hebben ze het te druk met hun eigen activiteiten en zien ze niet helemaal de meerwaarde in. Door ze in een competitie bijeen te laten komen, waren ze wel bereid om aanwezig te zijn. Er stond iets op het spel. Het versterkte het groepsgevoel en bovendien legden ze ook contacten over de grenzen van de eigen vereniging.

Stad

Lier

Naam project

Pallieterpeddel

Partners

Jeugdraad, jeugdverenigingen en de Koninklijke Moedige Bootvissers

Budget

300 euro

Contactpersoon

amber.staepels@lier.be

Website

http://www.moevement.be

 

Geraardsbergen - Speelplein Ondersteboven en Binnenstebuiten
Speelplein Geraardsbergen

Omschrijving

Speelplein Ondersteboven en Binnenstebuiten zijn toegankelijke doelgroepwerkingen gericht op kinderen met een beperking en kinderen die zich niet thuis voelen binnen de reguliere speelpleinwerking Guustje.

Speelplein Ondersteboven kent zowel een jaar-als een vakantiewerking. Doorheen het jaar zijn er tweemaandelijks activiteiten voorzien. In de Paasvakantie gaan de kinderen een week op kamp en in de zomervakantie is er zes weken speelpleinwerking. Ouders geven duidelijk aan dat de frequentie van de activiteiten, als het aan hen ligt, nog mag toenemen.

Speelplein Binnenstebuiten is gericht op de +15-jarige jongeren met een beperking. De vrijetijdsbesteding voor deze jongeren binnen onze stad was tot bij de opstart van dit project heel gering. Het uitgangspunt is tweemaandelijks samen activiteiten doen, afgestemd op de leefwereld, noden en behoeften van de jongeren.

Voorbeeldfunctie

De succesfactoren zijn zeer duidelijk terug te vinden in het verhaal: beide projecten zijn ontstaan vanuit een nood, het ontbreken in eigen stad. Dat maakt dat de werkingen niet alleen ondersteund worden door de mensen en deelnemers, maar ook gedragen en mee vormgegeven worden door hen. Deelnemers (en hun ouders) voelen zich verantwoordelijk en mede-eigenaar van de werking. Het is een werking die vertrekt vanuit een wederzijds verhaal.

Stad

Geraardsbergen

Naam project

Speelplein Ondersteboven en Binnenstebuiten

Partners

Speelpleinwerking Guustje

Budget

Afhankelijk van aantal deelnemers en activiteiten

Contactpersoon

Jeugddienst Geraardsbergen

Facebookpagina

https://www.facebook.com/GSpotlightGB/?fref=ts

 

Brussel - Filmfestival SYSTEM_D
Systeem D

Omschrijving

SYSTEM_D is het filmfestival voor jong opkomend filmtalent in Brussel. Het festival neemt de toeschouwer mee op ontdekkingstocht door de stad, door de lens van haar jongeren en kiest bewust voor een eclectisch en rauw aanbod zonder vormelijke voorwaarden. Het programma bestaat uit ongecensureerde fictie, videoclips en documentaires en faciliteert ontmoetingen tussen jonge filmmakers onderling en tussen beginnende en professionele filmmakers die in de jury zetelen. Het festival gaat dit jaar door op 16,17,18 december.

Voorbeeldfunctie

Beeldvorming over jongeren met een etnisch-cultureel diverse afkomst en maatschappelijk kwetsbare positie nuanceren

Zichtbaarheid en valorisatie van audiovisuele en artistieke initiatieven van jongeren met etnisch-cultureel diverse achtergrond  en verbeteren van hun maatschappelijke positie

Participatie van jongeren aan de reguliere culturele en mediasector versterken.

Stad

Brussel

Naam project

Filmfestival SYSTEM_D

Partners

De Pianofabriek (Citylab),  KVS, D'Broej, Laboratory, Colorbar, ZinTV, Lezarts urbains

Budget

Geen

Contactpersoon

samira.hmouda@pianofabriek.be

Website

http://www.festivalsystemd.be/

Brussel - TRY OUT

Try-out

Omschrijving

Brussel is een geschakeerde, veelkleurige en meertalige stad. Een jonge stad vol contrasten. Met welvarende buurten en uitgesproken arme wijken. Maar ook een rijke stad met een erg uitgebreid artistiek en cultureel leven. In de door kansarmoede getroffen buurten zijn er werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, plaatsen waar kinderen de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wie ze wíllen zijn. Deze wijkgerichte jeugdwerkingen werken geregeld samen met artistieke partners of organiseren zelf creatieve ateliers en projecten. Van hun kant proberen heel wat culturele organisaties hun aanbod af te stemmen op de vragen van de jeugdwerkingen.

Try Out is er voor Brusselse jeugd- en cultuurwerkers die op zoek zijn naar praktische tips en inspirerende ideeën om nog beter samen te werken. Het wil een inspiratiebron zijn vol kleine en grote ideeën, praktische tips en filosofische overwegingen die jeugd- en cultuurwerkers helpen om elkaar beter te verstaan en te vinden als samenwerkingspartners.

Voorbeeldfunctie

Het project toont hoe er samenwerking mogelijk is tussen jeugdwerkingen en cultuureducatie in een grootstad als Brussel.

Stad

Brussel

Naam project

TRY OUT - bouwen aan samenwerking tussen wijkgerichte jeugdwerkingen en cultuureducatie in Brussel

Partners

D'Broej

Budget

Geen

Contactpersoon

Margot Styfhals

Website

http://www.lasso.be/nl/jeugdwerk-en-cultuur/try-out

Brussel - Kunstenfestivaldesarts
Kunstenfestivaldesarts

Omschrijving

Elk jaar, gedurende drie weken in mei, presenteert Kunstenfestaldesarts podiumkunsten en beeldend werk in tientallen theaters en kunsthuizen in Brussel. Jeugdhuis Chicago werkt steeds intensief met hen samen.

 

Voorbeeldfunctie

Het project toont op welke manier een jeugdwerking en een culturele speler samenwerken om een succesvol project uit te werken, dat ook duurzaam is en op lange termijn kan blijven bestaan.

Stad

Brussel

Naam project

Kunstenfestivaldesarts

Partners

Kunstenfestivaldesarts & Jeugdhuis Chicago

Budget

Geen

Contactpersoon

Margot Styfhals

Website

http://www.lasso.be/nl/inspiratie-en-documentatie/detail/chicago--kfda

Jeugdwerk in de stad

Is er in jouw stad een leuk initiatief dat je met andere steden wilt delen? Bezorg ons de details en wij publiceren het bij de goede voorbeelden op deze website.

Komende initiatieven
ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31